Europese unie

Events

vereniging Europese landen economisch en politiek

1950

Europese landen verenigen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede. De zes oprichtende landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Europese Economische Gemeenschap (EEG)

1957

Economische bloei

1960 - 1969

toetreding Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk

1973

alle burgers kunnen parlementsleden kiezen

1979

toetreding Griekenland

1981

toetreding Spanje en Portugal

1986

Europese akte

1986

nieuwe munteenheid, de euro

1992

interne markt voltooid

1993

verdrag van Maastricht

1993

toetreding Oostenrijk, Finland en Zweden

1995

verdrag van Amsterdam

1999

toetreding Bulgarije en Roemenië

2007

toetreding Kroatië

2013