Talambuhay ni Jose Rizal

Dito nakasaad ang ilan sa mga importanteng pangyayari na naganap sa buhay ng ating Pambansang Bayani, si José Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda.

Mga Kaganapan sa Buhay ni Rizal

June 19, 1861
June 20, 1861
1864
January 20, 1872
March 14, 1877
1878
May 5, 1882
1884
1884 - 1885
February 21, 1887
February 3, 1888
1891
June 3, 1892
June 26, 1892
July 7, 1892
July 15, 1892
1896
December 30, 1896