Talambuhay ni Jose Rizal

Dito nakasaad ang ilan sa mga importanteng pangyayari na naganap sa buhay ng ating Pambansang Bayani, si José Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda.

Mga Kaganapan sa Buhay ni Rizal

Kapanganakan ni Rizal

June 19, 1861

SI Rizal ay isinilang sa Calamba, Laguna.

Pagbinyag kay Rizal

June 20, 1861

Si Rizal ay bininyagan sa Calamba, Laguna. Ang nagbinyag sa kanya ay si Padre Rufino Collantes at si Padre Pedro Casañas ang kanyang naging ninong.

Unang Guro ni Rizal

1864

• Noong siya'y tatlong taong gulang, tinuruan siya ng kanyang ina ng abakada at nang siya'y siyam na taong gulang na ay pinadala siya sa Biñan at nag-aral sa ilalim ni Justiniano Aquino Cruz.

Pag-aaral ni Rizal sa Ateneo Municipal de Manila

January 20, 1872

Pumasok si Rizal sa Ateneo Municipal de Manila dito siya nagtamo ng kanyang pangunahing medalya at notang Sobrasaliente sa lahat ng aklat.

Mga Karangalang nakuha ni Rizal

March 14, 1877

Si Rizal ay tumanggap ng katibayang Bachiler en Artes at notang Sobrasaliente kalakip ang pinakamataas na karangalan.

Pag-aaral ni Rizal sa Unibersidad ng Santo Tomas at Ateneo

1878

Nag-aral siya ng Filosopia Y Letras sa Unibersidad ng Santo Tomas at Agham sa pagsasaka sa Ateneo. Sa Ateneo din siya nag-aral ng panggagamot.

Paglalakbay ni Rizal patungong Europa

May 5, 1882

Siya ay nagtungo sa Europa sa gulang na 21 upang magpatuloy ng pag-aaral sapagkat hindi siya nasisiyahan sa pagtuturo sa eskwelang pinapasukan.

Pagsulat ni Rizal ng Noli Me Tangere

1884 - 1885

Magtatapos ang 1884 at magsisimula ang 1885 nang sinulat ni Rizal ang unang kalahati ng Noli Me Tangere sa Madrid.

Pag-aaral ni Rizal ng Ingles

1884

Nagsimula si Rizal sa pag-aaral ng Ingles.

Pagtatapos ng Paggawa ng Noli Me Tangere

February 21, 1887

Ang ikaapat na bahagi sa Paris at isa pang ikaapat na bahagi ay isinulat sa Alemanya. Natapos niya ang Noli Me Tangere noong ika-21 ng Pebrero, 1887. Dalawang libong kopya ang kanyang naipagawa na nagkakahalaga ng tatlong daang piso. Si Maximo Viola ang tumulong sa kanya at nagpahiram ng tatlong daang piso.

Pag-alis ni Rizal patungong Europa

February 3, 1888

Si Rizal ay umalis sa Maynila upang magtungo sa Europa dahil umiiwas siya sa pagkagalit ng mga Kastila sa pagkakalathala sa Maynila.

Paglimbag ng El Filibusterismo

1891

ipinalimbag sa Grante Belhika ang kasunod na aklat ng Noli Me Tangere na El Filibusterismo.

Pagtatag ni Rizal ng La Liga Filipina

June 3, 1892

itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina. isang kapisanan na ang lihim na pakay ay ang pagbabago ng lakad ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mapayapang paraan at di paghihimagsik.

Pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas

June 26, 1892

Si Rizal ay bumalik sa Pilipinas.

Pagpapalathala ng Dahilan sa Pagdadakip kay Rizal

July 7, 1892

Alinsunod sa kautusan ni Kapitan Heneral Despujol, ipinalathala sa Gazette ang mga dahilan sa pagdadakip kay Rizal.

Pagpapatapon kay Rizal

July 15, 1892

Pagkatapos ng walong araw, ika-15 ng buwan na iyon ay ipinatapon si Rizal sa Mindanao. Si Kapitan Heneral Blanco ang nagpatotoo sa mga kakayahan ni Rizal na kailanma'y di siya nakilahok sa mga pag-aalsang nangyari sa Pilipinas at dahil dito, humiling si Rizal na makapaglingkod sa mga pagamutan sa Cuba.

Paghuli kay Rizal

1896

• Magtatapos ang 1896, hinuli si Rizal sa kinalulunang bapor habang naglalakbay patungong Espanya at pagdating sa Barcelona ay ibinalik sa Paris. Sa Real Fuersa De Santiago ay piniit si Rizal nang siya’y dumating sa Maynila. Dito siya hinarap sa hukumang militar at nilitis at nahatulang barilin sa Bagong Bayan.

Pagkamatay ni Rizal

December 30, 1896

Binaril si Rizal sa edad na 35. Bago siya lumabas sa Fort Santiago, ibinigay niya ang ilawang kinaroroonan ng kanyang huling akdang pampanitikan kay Trinidad