Catalanisme Polític

Events

Catalanisme Cultural

1830 - 1869

Jocs Florals de Barcelona

1859

Catalanisme Polític

1870 - 1925

Consolidació Restauració (1874-98) i Crisi (1898-1923)

1874 - 1923

Primer Congrés Catalanistan (1880)

1880

Fundació del centre Català (1882)

1882

Segón Congrés Catalanista (1883)

1883

Memorial de Greuges (1885)

1885

"Lo catalanisme" Valentí Almirall (1886)

1886

Formació de la Lliga de Catalunya (1887)

1887

Formació de la Unió Catalanista (1891)

1891

Bases de Manresa (1892)

1892

Formació de la Lliga regionalista (1901)

1901

Candidatura dels 4 presidents (1901)

1901

Fets del Cu-Cut! (1905)

1905

Formació de la Solidaritat catalana (1906)

1906

Setmana Tràgica (1909)

1909

Fundació de la UFNR (1910)

1910

Mancomunitat (1914-1925)

1914 - 1925

Dictadura Primo de Rivera (1923-1930)

1923 - 1930

Eleccions i inici de la segona república (1931)

1931

Segona República (1931- 1939)

1931 - 1939