Etapes de la història de Grècia

Events

CIVILITZACIÓ MINOICA

3000 BC - 1400 BC

CIVILITZACIÓ MICÈNICA

1400 BC - 1150 BC

ÉPOCA OSCURA

1200 bc - 800 bc

GRECIA ARCAICA

800 BC - 490 BC

GRECIA CLÁSICA

490 BC - 334 BC

GRECIA HELENÍSTICA

334 BC - 30 BC