Toinen maailmansota

Events

Afrikka

Italia hyökkää Egyptiin

1940

Aasia

Pearl Harbor

1942

Eurooppa

Hitler valtaan

1933

Hitler halusi laajentaa Saksan. Yksi Hitlerin unelma toteutui vuonna 1938, kun hänen synnyinmaansa Itävalta liitettiin Saksaan alueita.

Saksa miehittää reininmaan

4 April 1936

Reininmaa oli alkuvaiheessa länsiliittoutuneiden Ranskan, Ison-Britannian, Yhdysvaltojen ja Belgian miehittämä, ja sen tehtävä oli toimia puskurivyöhykkeenä Saksan mahdollisten uusien hyökkäysten varalta.

Hitler vaatii

1938

Hitler vaati Tsekkoslovakialta suhdeettialueita, joilla asui noin kolme miljoonaa saksalaista. Hän uhkasi myös hyökätä Tsekkoslovakiaan, jos hänen vaatimukset eivät toteutuisi

Toinen maailmansota

1939 - 1941

saksan salamasota alkaa

1939

Hyökkäys oli nopea. Hyökkäyksellä yhdistettiin tehokkaasti eri aselajit. Ilmavoima ja tykistö tuhosivat vastustjn lentokentät, rautatiet ja risteysasemat, panssairt työntyivät syvälle selustaan, ja jalkaväki valloitti lopulta alueen.

Weseruburg

1940

NL miehittää Bal

1940

Suomi