La construcció de l'estat liberal espanyol i els orígens del catalanisme

Events

Espanya declara la guerra a la França Revoluncionària

1793 - 1795

Tractat de Fontainebleau

1807

Motí d'Aranjuez

1808

Guerra del Francès

1808 - 1814

Formació de la Junta Central Suprema

1808

La Junta Suprema convoca les Corts a Cadis

1810

Constitució de 1812

1812

Tractat de Valençay

1813

Ferran VII torna a Espanya

marzo de 1814

Ferran VII governa Espanya de manera absoluta

13 de mayo de 1814 - 1820

Formació de la Milícia Nacional pels liberals

1820 - 1823

Triomfa el pronunciament liberal dirigit pel tinent coronel Rafael de Riego

1820

La Santa Aliança va enviar tropes a Espanya

1823

Creació de la Pragmàtica Sanció

1830

Primera màquina de vapor a Catalunya (fàbrica tèxtil Bonaplata)

1833

La Pàtria de B.C Aribau, Inici de la Renaixença

1833

Mort de Ferran VII

29 de septiembre 1833

Maria Cristina és proclama regent

30 de septiembre 1833

Carles Maria Isidre de Borbó es proclama rei

1 de octubre 1833

Primera Guerra Carlina

2 de octubre 1833 - 1840

Desamortització de Mendizábal

1836

Aixecament militar de La Granja

1836

Constitució de 1837

1837

El Conveni de Bergara va posar fi a la guerra

29 de agosto de 1839

Fundació a Barcelona de l'Associació Mútua d'Obrers de la Indústria Cotonera

1840

Maria Cristina dimiteix i el general Espartero va assumir el càrrec

1840

Isabel II va ser proclamada reina

1844

Constitució de 1845

1845

Fundació de les primeres institucions financeres (bancs moderns i la borsa de Madrid)

1850

Bienni Progressista

1854 - 1856

La Dècada Moderada acaba

1854

Vaga general

1855

Desamortizació de Madoz

1855

Restauració dels Jocs Florals

1859

Benefici de les vendes del productes catalans gràcies a la xarxa ferroviària

1861 - 1865

Pacte d'Oostende

1866

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

Revolució de Setembre

1868

Serrano convoca les Corts constituents

1869

Amadeu I va acceptar la corona d'Espanya

1870

Amadeu I abdica

1873

Primera República Espanyola

10 de febrero 1873 - 29 de diciembre 1874

Cop d'estat del general Pavía

enero 1874

Cop d'estat del general Martínez Campos

diciembre 1874

Puja al tron Alfons XII

29 de diciembre de 1874

Cánovas del Castillo com a nou president del govern

31 de diciembre de 1874

Constitució del 1876

1876

Fundació PSOE

1879

Creació UGT

1888

Bases per la Constitució Regional Catalana

1892