Etapes de la història de Grècia

Events

Civilitzacaion Minoica

3000 BC - 1400 BC

La civilització Grega

Civilització micènica

1400 BC - 1150 BC

Historia del descobriment
Cronologia

Epoca oscura

1150 BC - 800 BC

Dominio de los Dorios . Su nombre se debe a la poca informacion sobre el periodo.

Grecia arcaica

800 BC - 490 BC

Grecia clasica

490 BC - 334 BC

Grecia Helenistica

334 BC - 30 BC