Luthers teser og en dør

Events

Middelalderen

500 - 1500

Renessansen

1400 - 1600

Luca Cranach

1472 - 1533

Martin Luther født i Eisleben

november 10, 1483

Martin Luthers liv

november 10,1483 - 1546

Columbus reiser til America

1492

Keiser Maximilian 1.

1493 - 1519

Leonardo da Vinci nattverden

1495 - 1497

Lynnedslag og Martin Luther går inn i klosteret

1505

Michelangelos takbilder i Det Sixtinske kapell

1508 - 1512

Reiser til Roma

1510

Pave Leo X

1513 - 1521

Guds kjærlighet skal ikke fortjenes

1515

Tesene slås opp på døren i Wittenberg

october 31, 1517

innkalt til Roma

1518

Riksdagen i Worms

1521

utestengt fra kirken

1521

oversetter bibelen til Tysk

1521

Christian 3. var tilstede ved riksdagen i Worms

1521

munken Martin Luther gifter seg med nonnen Katharina von Bora

1525

den augsburgske trosbekjennelsen blir skrevet. (den som brukes i dag)

1530

Den første trykte Bibelen på tysk blier utgitt

1534

Christian 3. innførte reformasjonen i Danmark-Norge

1536

Martin Luther dør

1546

Fredrikstad, som ble grunnlagt i 1567, regnes av mange som Norges første renessanseby

1567

Konfirmasjonen ble innført

1736