Espanya al segle XIX

Conflictes armats o liberals

Guerra del Francès

1808 - 1814

Restauració absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1820 - 1823

Dècada Ominosa

1823 - 1833

Primera Guerra Carlina

1833 - 1840

La Dècada Moderada

1844 - 1854

Segona Guerra Carlina

1846 - 1849

Bienni Progressista

1854 - 1856

Sixenni Democràtic

1868 - 1874

Tercera Guerra Carlina

1872 - 1876

Política

Tractat de Fontainebleau

1807

Motí d'Aranjuez

1808

Insurrecció a Madrid

1808

Constitució de 1812

1812

Tractat de Valençay

1813

Mort de Ferran VII

1833

Aixecament militar de La Granja

1836

Constitució de 1837

1837

Constitució de 1845

1845

Pacte d'Oostende

1866

Pronunciament contra Isabel II

1868

Constitució de 1869

1869

Primera República

1873

Proclamació d'Alfons XII

1874

Constitució de 1876

1876

PSOE

1879

UGT

1888

Sufragi universal masculí

1890

Economia i societat

Oda "La Pàtria"

1833

Desamortització de Mendizábal

1836

Associació Mútua d'Obrers de la Indústria Cotonera

1840

Vaga general

1855

Desamortización de Madoz

1855

Llei de ferrocarrils

1855

Primers Jocs Florals

1859

Xarxa ferroviària bàsica a Espanya

1861 - 1865

Epidèmia de còlera

1885

Primera assamblea general de la Unió Catalanista

1892