Catalanisme

Events

Catalanisme cultural

1830 - 1870

Recuperació jocs florals

1859

Catalanisme polític

1870 - 1925

Consolidació de la restauració

1875 - 1898

1r congrés catalanista

1880

Formació de centre català

1882

2n congrés catalanista

1883

Memorial de greuges

1885

Valentí Almirall escriu "lo catalanisme"

1886

Formació Lliga de Catalunya

1887

Missatge a la reina regent

1888

Bases de Manresa

1892

Crisi de la restauració

1898 - 1931

Formació Lliga Regionalista

1900

Formació Unió Catalanista

1901

Candidatura dels quatre presidents

1901

Fets del cu-cut!

1905

Formació Solidaritat Catalana

1906 - 1909

Setmana tràgica

1909

Formació UFNR

1910

Mancomunitat

6 apr 1914 - 20 mar 1925

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Eleccions de 1931 i inici de la 2a república

1931