Crisi del sistema de la restauració

Events

Tancament de Caixes

1899

Govern del conservador Francisco Sálvela

1899 - 1902

Govern del conservador Antonio Maura

1904 - 1907

Setmana tràgica

1909

Govern del liberal José Canalejas

1910 - 1912

Pràctica del pistolerisme

1916 - 1923

Crisi de 1917: política social i militar

1917

Vaga de la Canadenca

1919

Desastre de l’Annual

1921

Assassinat del Noi del Sucre “Salvador Seguí”

1923

Dictadura de Primo de Rivera

1923 - 1930

Pacte de Sant Sebastià

1930