Pedagogs i events històrics

EVENTS HISTÒRICS

Primera Revolució Industrial

1750 - 1840

Revolució Francesa

1789 - 1799

I Internacional

1864 - 1876

II Internacional

1889 - 1916

I Guerra Mundial

1914 - 1918

Guerra Civil Espanyola

1936 - 1939

Franquisme

1939 - 1975

II Guerra Mundial

1939 - 1945

Creació de l'ONU

24 October 1945

"Manifest comunista" (Marx i Engels)

Approx. 1948

Declaració Universal dels Drets Humans

10 December 1948

Declaració dels Drets dels Infants

20 November 1959

Convenció dels Drets de la Infància

20 November 1989

AUTORS

ROUSSEAU

1712 - 1778

Jean-Jacques ROUSSEAU (Ginebra, Suïssa, 28 de juny de 1712 - Ermenonville, França, 2 de juliol de 1778)
L'essència de la infància és el joc. Els infants tenen una manera característica de raonar, sentir i actuar que ha de ser respectada i protegida. L'èsser humà és bo per naturalesa.

PESTALOZZI

1746 - 1827

Johann Heinrich PESTALOZZI (Zuric, Suïssa, 12 de gener de 1746 - Brugg, Suïssa, 17 de febrer de 1827)
Harmonia amb la naturalesa, llibertat per aprendre i descobrir. L'educació com a eina per a desenvolupar la intel·ligència, sentiments i moralitat. Educació física per enfortir no només la ment, sinó també el cos.

FRÖBEL

1782 - 1852

Friedrich Wilhelm August FRÖBEL (Oberweissbach, Turíngia, Alemanya, 21 d’abril de 1782 - Marienthal, Alemanya, 21 de juny de 1852)
L'alumne ha de ser tractat amb respecte i dignitat, amb un clima de llibertat. L'educador s'ha de mostrar com a guia experimentat i amic fidel, que amb firmesa però tambéflexibilitat guiarà a l'alumne. Com a educador, s'ha de conèixer el desenvolupament de l'infant.

MONTESSORI

1870 - 1952

Maria MONTESSORI (Chiaravalle, Ancona, Itàlia, 31 d'agost de 1870 - Noordwijk, Holanda, 6 de maig de 1952)
Infants considerats éssers competents i capaços de prendre decisions importants. Creació d'un entorn de la mida del nen i motivació per adquirir domini sobre aquest. Participació dels pares i mares en l'educació de l'infant. Creació de materials didàctics propis.

DECROLY

1871 - 1932

Ovide DECROLY (Renaix (Ronse), Bèlgica, 23 de juliol de 1871 - Uccle, Brussel•les, Bèlgica, 10 de setembre de 1932)
Procediment d'aprenentatge:
-Observació de l'entorn amb la'juda del mestre
-Saber relacionar els coneixements adquirits
-Comprovar el nivell d'adquisició

ROSA SENSAT

1873 - 1961

ROSA SENSAT i Vilà (El Masnou, 17 de juny de 1873 - Barcelona, 1 d'octubre de 1961)
Respecte integral a la persona, la integració del joc al currículum i el gaudi estètic. Ús dels fets quotidians per a ensenyar els continguts escolars (aprenentatge significatiu). Bona formació dels mestres.

NEILL

1883 - 1973

Alexander Sutherland NEILL (Forfar, Escòcia, 17 d’octubre de 1883 - Aldeburgh, Escòcia, 23 de setembre de 1973)
Considera més important l'educació emocional que no pas l'aprenentatge intel·lectual. S'oposa a la competitivitat i a la repressió sexual i la imposició de valors puritans estrictes. Llibertat per aprendre a autocontrolar-se. El critiquen tant com l'elogien.

PIAGET

1896 - 1980

Jean William Fritz PIAGET (Neuchâtel, Suïssa, 9 d'agost de 1896 - Ginebra, Suïssa, 16 de setembre de 1980)
Els principis de la lògica comencen a desenvolupar-se abans que el llenguatge i es generen a través de les accions sensorials i motrius del bebè en interacció i interrelació amb el medi, especialment amb el medi sociocultural. Considera que el desenvolupament cognitiu és gradual i tothom passa per les matexies etapes