La revolució industrial i el moviment obrer

Events

Spinning jenny

1764

Jean-Baptiste Fourier

1768

Charles Fourier

1772

Filadora Mule

1775

Independència dels EEUU

1776

Publicació de La riquessa de les Nacions, d’Adam Smith

1776

Inici de la revolució francesa

1789

Llei de Le-Chapelier (França)

1791

Publicació de l’Assaig sobre el principi de la població, de Thomas Robert Malthus

1798

Període Napoleònic

1799

Combination Acts (Gran Bretanya)

1799

Volta. Invenció de la pila elèctrica

1801

Robert Fulton. Primer vaixell a Vapor

1807

Luddisme

1811

Congrés de Viena

1814

Mikhaïl Bakunin

1814

Establiment de la jornada laboral de 8 hores a Espanya

1817

Falansteri

1820

Gauss. Invenció del telègraf elèctric

1822

Stephenson, invenció de la Locomotora

1829

Primera línia de ferrocarril Manchester-Liverpool

1830

Great Trade Union (GTU, Gran Bretanya)

1834

Cartisme

1838

Publicacío de l’assaig Què és la propietat? de Pierre-Joseph Proudhon

1840

Socialisme utòpic

1847

Publicació del Manifest Comunista de K.Marx i F.Engles

1848

Primera línia de ferrocarril a Catalunya Barcelona-Mataró

1848

Fundació del SPD (Partit socialdemòcrata alemà)

1863

Primera Internacional de treballadors (AIT)

1864

Sufragi Universal masculí a: Alemanya, Gran Bretanya i Espanya.

1869

Primera comuna de París

1871

Fundació del PSOE (Partido socialista obrero español)

1879

Fundació del Partit Laborista (Gran Bretanya)

1881

George Owen

1884

Creació de la UGT (Unión general de trabajadores)

1888

Segona Internacional de treballadors

1889

Primera Guerra Mundial

1914