regnats edat moderna

Events

regnat de Isabel de castella i Ferran d'Aragó

1474

final:1516

regnat de carles l

1516

final:1556

regnat de Felip ll

1556

final: 1598

regnat de Felip lll

1598

final: 1621

regnat de Felip lV

1621

final: 1655

regnat de Carles ll

1665

final: 1700

regnat de Felip V

1700

final: 1724

regnat de felip V

1724

final:1746

Lluís l

1724

final:1724
No va poder regnar gaire temps ( nomes 7 mesos ) debut a que es va morir

regnat de Carles lll

1759

final:1788

regnat de carles lll

1759

final: 1788

regnat de Carles lV

1788

final 1808