Miquel Martí i Pol

Events

Naixement

1929

Sgna R.

1931 - 1939

G. C.

1936 - 1939

Dictadura Franquista

1939 - 1975

Joventut

1948 - 1954

Realisme

1957 - 1970

Tncamnt

1970 - 1975

Plenitud i patiment

1976 - 1985

Mort

2003