Maatalouspolitiikka

Events

Suomen itsenäistyminen

1917

Talvisota

30 November 1939 - 13 March 1940

Jatkosota

25 June 1940 - 19 September 1944

Tilan perustaminen

1947

Puimala, lato ja muutama hehtaari peltoa

Rooman sopimus

1957

Yhteismarkkinat, yhteisön etuuskohtelu ja viljelijöiden tulojen vakauttaminen

Tilalle 16ha metsää valtiolta

Approx. 1966

Mansholt-suunnitelma

Approx. 1967

1960-luvun lopulla hollantilaisen maatalouskomissaarin Sicco Mansholtin mukaan nimetty Mansholt-suunnitelma johti pientilojen ahdinkoon ja yhdistämiseen suuremmiksi tehotuotantoyksiköiksi.

16ha lisää metsämaata valtiolta

Approx. 1968

Ensimmäinen traktori

1970

Massey Ferguson 165

Sikalan rakennus ja tuotantosuunnan muutos

1970

Maidontuotannon tuotantokiintiöt

Approx. 1984

Maitotuotteille otettiin käyttöön tuotantokiintiöt vuonna 1984

Maatalousmenojen kattosumma

1988

1988 asetettiin kattosumma kaikille maatalousmenoille.

Sukupolvenvaihdos

1991

8,5ha peltoa ja 6,5ha ostettu. N. 30 emakkopaikkaa

MacSharry-uudistus

1992

MacSharry-uudistus pakotti maataloustuottajat sovittamaan tuotantoaan kysynnän mukaan, mikä hillitsi tuottamista pelkän tukihimon vuoksi.

Euroopan Unioni

Approx. 1995

Suomi liittyy Euroopan Unioniin ja aloittaa noudattamaan sen maatalouspolitiikkaa.

Tilan tuotanto luomuun

1995

Sikalan laajennus

1996

N. 100 emakkopaikkaa ja vapaaporsitus.

Agenda 2000

1998

Agenda 2000 -ohjelma muutti yhteistä maatalouspolitiikkaa merkittävästi ottamalla maaseudun kokonaiskehittämisen yhdeksi keskeisistä tavoitteista.

Sikalan laajennus

2003

400 emakkopaikkaa

Tilatukiuudistus 2003

2003

Vuonna 2003 keskeisin muutos oli tukien irrottaminen tuotannosta entisestään sekä niiden sitominen entistä enemmän elintarviketurvallisuuteen, ympäristötekijöihin ja eläinten hyvinvointiin koskeviin vaatimuksiin.

Sikalan laajennus

2012

600 välikasvatuspaikkaa

CAP‐uudistus 2015‐2020

1 January 2015 - 1 January 2020

2013 Euroopan unionin päättäjät pääsivät sopuun EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan uudistuksesta, joka tulee voimaan vuoden 2015 alussa. Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen aleneminen merkitsee
viljelijöille 5 prosentin tulojen alenemista.

Viljankuivaamo

2016