L'Espanya del segle XIX

Events

Tractat de Fontainebleu

1807

Motí d'Aranjuez

1808

Insurrecció a Madrid

1808

Guerra del Francès

1808 - 1814

Constitució de 1812

1812

Tractat de Valençay

1813

Restauració absolutista

1814 - 1820

Trienni Liberal

1820 - 1823

Fets d'Alcoi

1821

Dècada Ominosa

1823 - 1833

Primera Guerra Carlina

1833 - 1840

Mort de Ferran VII

1833

Oda "La Pàtria"

1833

Aixecament militar de La Granja

1836

Desamortització de Mendizábal

1836

Constitució de 1837

1837

Associació Mútua d'Obrers de la Indústria Cotonera

1840

Dècada Moderada

1844 - 1854

Constitució de 1845

1845

Segona Guerra Carlina

1846 - 1849

Bienni Progressista

1854 - 1856

Vaga General

1855

Desamortització de Madoz

1855

Llei de Ferrocarrils

1855

Primers Jocs Florals

1859

Xarxa ferroviària bàsica a Espanya

1861 - 1865

Pacte d'Oostende

1866

Sixenni Democràtic

1868 - 1874

Pronunciament contra Isabel II

1868

Constitució de 1869

1869

Tercera Guerra Carlina

1872 - 1876

Primera República

1873

Proclamació d'Alfons XII

1874

Constitució de 1876

1876

PSOE

1879

Epidèmia de còlera

1885

UGT

1888

Sufragi universal masculí

1890

Primera assamblea general de la Unió Catalanista

1892

Guerra de Cuba

1895 - 1898