franse revolutie

Events

nationaale veradering kaatsbaan

1789

staten generaal overleg belasting verhoing

1789

franse revolutie

1789 - 1815

hoi

franse revolutie

1789 - 1815

hoi

bestorming bastile

1789

qwertyuio

koning en koigin beschuldigd van veraad

1792

robespier aan de macht

1793

koning en konigin onthoofd

1793

robesspiere geen macht meer

1794

nieuw bestuur directoire

1795

napoleon

1799

oorlog engeland rusland oosterijk

1799

napoleon maakt zich zelf keizer

1804

begin einde veldtocht naar rusland

1812

napoleon verslagen

1815