Eix cronològic català

Events

poesia trobadoresca, Guillem de Berguedà

1138 - 1196

Cançoneta leu e plana

Ramon Llull

1232 - 1316

"blanquerna", "llibre de les bèsties"

poesia trobadoresca, cerverí de Girona

1259 - 1285

Vaildeyra

humanisme, Ramon Muntaner

1265 - 1336

La gran crònica de Ramon Munatner

Humanisme, Bernat Metge

1340 - 1413

"lo somni"

Renaixament, Ausiàs March

1400 - 1459

"Cants d'amor"
"cants de mort"

Renaixament, Joanot Martorell

1400 - 1465

"Tirant lo blanc"