IIVK

Events

Krakket i USA

1929

Børskrakket på Wallstreet

Hitler kommer til makten

1933

Hitler blir rikskansler i Tyskland

Pearl Harbor

December 7, 1941

Japan angriper USAs marinebase på Hawaii

Usa blir med i krigen

7 Dec 1941

Japans angrep på pearl harbor fører til at USA blir med i 2VK

D dagen

6 June 1944

Amerikanske styrker stormer den franske stranden i Normandie

Tysk kapitulasjon

8 May 1945