ww1

Events

Skuddene i Sarajevo

28 Juni 1914

Franz Ferdinand blir skutt av serbiske nasjonalister

Østerrike-Ungarn erklærer Serbia krig

Juli 28, 1914

Østerrike-Ungarn stiller Serbia krav de ikke kan godta, og erklærer så krig

Russland mobiliserer

30 Juli 1914

Russland går ut av sin "forberedende fase" og gjør seg klare til krig i forsvar av Serbia

Tyskland erklærer krig mot Russland

1 August 1914

Tyskland erklærer krig mot Russland, og samtidig mobiliserer Frankrike for å støtte Russland

Tyskland erklærer krig mot Frankrike

3 August 1914

Tyskland erklærer krig mot Belgia

4 August 1914

Storbritannia erklærer krig mot Tyskland

4 August 1914

USA erklærer krig mot Tyskland

April 6 1917

Woodrow Wilsons 14 punkter

14 Januar 1918

USAs president Woodrow Wilson lager 14 punkter for varig fred

Våpenhvile

11 November 1918

Våpenhvile mellom Tyskland og de allierte

Versaillesfreden

28 Juni 1919

Alliansemaktene som vant krigen møtes uten taperne av krigen. Tyskland mottok store sanksjoner mot seg og ble hardt straffet.