H7: De partijen

1)

Vlaams Nationalistische partijvorming (1918-1940)

1918 - 1940

Vlaams gezinden radicaliseren

1920

Vlaamse Zuil ontwikkelt

1920

Geradicaliseerde Vlaamse beweging breekt door

1923 - 1924

Frontpartij met Daenisisten

1923

Breken door

August Broms

1928

Interne spanningen

1931

Verdinado - Joris van Severen

1932

VNV - staf de Clercq

1933

2)

Rexisme

1935 - 1940

3)

Katholieke partij heeft het moeilijk

1918 - 1940

rekruteren bij iedereen

Partij federaliseert

1936

4)

De liberale partij: kleine partij in interbellum

1918 - 1940

vernederlandsing was moeilijk voor hen
vooral groot in Brussel

5)

De Belgische werkliedenpartij

1918 - 1940

Taalkwestie verdeelt socialistische partij: Huysmans

1919

Camille Huysmans -> vernaderlindsing

Splitsen van de Belgische Werkliedenpartij

1921

Nieuwkomers: Spaak, De Man

1930

Meer nationalistische staatsopvatting

1931

Plan van de arbeid

1932

Socialistisch congres

1933

Socialisten in regering

1935 - 1940

Vlaams socialistisch congres

1937

6

De communistische partij

1921 - 1940

machtgreep hitler

1933

Poging volksfront

1936

Uitbreken Spaanse oorlog

7)

Politieke kracht van de massa

1918 - 1940