H8: De koningskwestie

Events

1)

België capituleert => politieke onthouding

May 1940

Politieke onthouding

28th May 1940

Regering in Engeland ( najaar 1940)

September 1940

najaar

Leopold III bezoekt Hitler (eind 1940)

December 1940

Huwt met Lilian Baels (1941)

1941

Koning erkent regering Pierlot niet meer (1941)

1941

Regering stelt publieke verklaring voor

1943

Koning bevrijdt door Amerikanen

may 1944

Regent: print karel

june 1944

België bevrijdt

september 1944

Publieke opinie escaleert

August 1945

Partijen nemen standpunt in

September 1945

CVP terug in regering

1947

verkiezingen: Eyskens

1949