Aanloop scheuring Zuidelijke Nederlanden

Events

Eedverbond Der Edelen

January 1556

Margaretha van parma

1556 - 1567

Fillips II stuurt troepen uit Spanje onder leiding Hertog Alva

1560

Raad van State: eed van trouw?

2 January 1566

Beeldenstorm

10 august 1566 - october 1566

Hertog Alva heeft politieke macht

1567 - 1573

Raad van Beroerte

1567

Willem van Oranje verlaat Antwerpen

1567

Militaire succes Willem tegen Spaanse troepen

1572

Requenses valt aan

1573

Na mislukte onderhandelingen

Raad van state/staten generaal

1576

Don Juan

1576 - 1578

Requenses sterft

1576

Pacificatie van Gent

November 8 1576

Eensgezindheid brokkelt af

1577 - 1578

Alexander Farnese

1578