H1: De territoriale vorstendommen 11e-14e eeuw

1. Territoriale vorstendommen 2. De basis van de staatsmacht: de feodaliteit 3. Ordehandhaving: de genese van een publiek strafrecht in de Nederlanden 3. De factor van vernieuwing de stad 4. De groei van centrale bestuurlijke instellingen

Events

Merovingers

501 - 701

Karolingische dynastie

701 - 1500

Feodaliteit

840 - 901

Lodewijk de Vrome sterft

843

Heerlijkheden 10e

850 - 950

Rijk K.D.G helemaal verdeeld

901

Wegvallen staatsmacht

901 - 1001

lokaal gewoonterecht

901 - 1301

nieuwe feodaliteit = territoriale vorstendommen

1001 - 1101

samenvoegen van territoria

Het recht verving de trouw

1001

l'aide aux quatre cas

1401 - 1501