H7: het interbellum

1. Economische en sociale politiek 2. De communautaire tegenstellingen

Events

Miljoenen werklozen

1916 - 1919

Economisch herstel

1918 - 1925

België verwoest

1918 - 1920

Belangrijke sociale wetgeving

1918

Belgisch nationalisme

1918 - 1940

De coup van Loppem

1918

Vlaamse beweging geradicaliseerd en verdeeld => 3 strekkingen

1918

AES + vernederlandsing Ugent + stakingverbod ingetrokken

1918

Het minimumpromma

1919 - 1935

Einde neutraliteit België

1919

Oprichting KVK (Van Cauwelaert)

1919

V.V.V

1919

Wet op taalgebruik in de administratie

1921

Kardinaal Mercier keert zich Vlaamse beweging

1923

sterft in 1926 -> terug toenadering met Belgische episcopaat

KVK valt

1923

Nolf-stelsel

1923

Taalwet op het leger

1928

radicale taalwetten

1928 - 1938

Economische wereldcrisis

1929