Islam

Events

Naixement de Mahoma

577

Mahoma i arcàngel Gabriel

Approx. 610

Arcàngel Gabriel li va anunciar que era el profeta elegit per Al·là per predica una nova religió

Hègira

622

Mahoma va fugir de La Meca a Medina

Els primers 4 califes

632 - 661

Mort de Mahoma

632

Els Omeies

661 - 750

Batalla de Guadalete

711

Conquista musulmana de la península ibérica

Els Abàssids

750 - 1258

Califat de Còrdova

929

Abderraman III va independitzar el Califat de Còrdova de
l'autoritat religiosa de Bagdad

Els Mongols conquereixen Bagdad

1258