H4: Partijregeringen en cijnskiesstelsels (1847-1884)

2. regeringen en levensbeschouwelijke tegenstellingen 3. Taalproblematiek in Vlaaderen 4. Verhouding koning-regering-parlement

Events

Democratische maatregelen

1847

Februarirevolutie in Parijs

1848

radicaal socialistische opvattingen

Steun van nieuwe generatie leken => verzuiling

1848

Organisatiekatholicisme

1850

vanaf jaren 1850
katholieke actievoering => de katholieken richten zich op de massa (het werkelijke land).

Wet van 1850 op middelbaar onderwijs

1850

Verandering in de levensbeschouwelijke opstelling van de liberalen

1855

ideologisch conflict
- taalwet
- kloosterwet

De kloosterwet

1857

Radicalisering van integristische jongeren

1860

Liberalen intern steeds meer verdeeld

1860
  • radicalen
  • doctrinairen

Proces van Coucke en Goethals

1860

Meetingpartij in Antwerpen

1863

Derde weg
-> Meetinger als burgemeester

Oprichting overkoepelden organisatie

1865

Grote nederlaag

1870

=> 8 jaar katholieke regeringen

Regering valt

1871

Liberale straatbetogingen

Wet op taalgebruik in strafzaken

1873

Radicale regering terug

1878

Na 8 jaar katholieke regeringen

Wet op Nederlands in bestuurszaken

1878

Regering valt opnieuw

1878

door gematigd beleid na betogingen liberalen

Wet Nederlands bestuurszaken

1878

Nieuwe paus: aanvaardt de grondwet

1878

einde van de integristen

Wet van 1879 op het lager onderwijs

1879

SCHOLENSTRIJD BARST LOS

1880

Wet op taalgebruik in middelbaar onderwijs

1883

verkiezingsnederlaag

1884

Waalse beweging

1884

door vernederlandsing bestuurzaken -> Nederlandsonkundige ambtenaren kunnen geen job meer krijgen.