H4: Partijregeringen en cijnskiesstelsel (1847-1884)

1. Sociaal-economisch beleid

Events

Doorbraak industrieel kapitalisme

1847

fundament: een liberaal kapitalistisch systeem

België eersterangs positie op de wereldmarkt (economische expansie)

1847 - 1873

leger onbetaalde mensen
economische expansie

Liberale ideologie domineert het sociale en economische klimaat

1847 - 1873

Overwinning van de liberale

1847

Hogere burgerij verdient fortuinen <> Industrieel proletariaat

1847 - 1873

Economische crisis

1873