Litterære periode

Events

Realisme

1850 - 1880

Fremstille samfunnsproblemer

Naturalisme

1880 - 1890

Amalie Skram

Nyromantikken

1890 - 1905

Norsk svar på symbolisme
Hamsun
Munch

Tradisjonalisme

1899 - 1945

Abstrakt, sjelelivet
Lyrikk
Skrik

Nyrealismen

1905 - 1930

Skjult forteller
Realitetsnært
Cora sandel - Kunsten å myrde
Markens Grøde

Modernisme

1910 - 1940

Tradisjonalisme