Gwealon

Events

interbellum, herstel en economische crisis

1918 - 1939

de Republiek van Weimar

1919 - 1933

de volkenbond

25 January 1919 - 20 April 1946

het verdrag van versailles

28 june 1919

ideeën van de nationaalsocialisten

1929 - 1945

Rassenleer, antisemitisme, lebensraum en fascisme

de beurskrach

1929 - 1940

crisis

NSB in Nederland

1930 - 1945

Anton Mussert is de stichter.

Hitler

1933 - 1945

Leider Duitsland, korporaal leger Duitsland.