HISTORIA

Events

Suomi maatalousyhteiskunta

Approx. 1800 - Approx. 1860

nälkävuodet

Approx. 1866 - Approx. 1868

osoittivat Suomen maatalouden tehottomuuden --> euroopasta oli saatavilla viljaa halvalla, Suomessa ei kannattanut viljellä. --> Suomen maatalous muuttuu viljan viljelystä karjatalousvaltaiseksi

Suomi teollisuusyhteiskunta

Approx. 1880 - Approx. 1914
 • taloudellinen liberalismi (vs. taludellinen merkantilismi = markkinavoimiin sotkeutuminen ja talouden voimakas säätely)
 • suomelle oma raha
 • lait elinkeinovapaudesta, oy perustamisesta, maakaupan vapauttamisesta
 • metsäteollisuus kasvaa 1800-l lopussa > puuta eurooppaan
 • elintaso suomessa nousee

1 MS

1914 - 1918

Talous kasvaa

Approx. 1918 - Approx. 1929
 • Suomen bkt kaksinkertaistui
 • maatalous kasvaa
 • valtion tavoite: kasvattaa kotimaan tuotantoa ja omavaraisuus viljan suhteen > maanhankintalait: viljelijöitä lisää, kasvatti kokonaistuotantoa
 • ulkomaankaupan painopiste lännessä (NL kauppa tyrehtyi) > metsäteollisuudenvientituotteet 80%

New Yorkin pörssiromahdus

1929
 • globaali lama
 • Suomessa ei niin paha, koska maatalousvaltainen elinkeinorakenne > majoritet sai elantonsa itsenäisesti
 • maaseudun ja kaupunkien köyhä väestö kärsi

2 MS

1939 - 1945
 • suomessa säännöstelytalous > kysyntä suurempi ku tarjonta
 • suomi tuotti sotatarvikkeita
 • vähän ulkomaankauppaa, metsäteollisuuden tuotteita länteen (1960 alkoi kasvaa kunnol)
 • NL otti Suomelle tärkeitä tehdasalueita ja paljon viljelymaata
 • menetetyiltä alueilta Suomeen tuleville siirtolaisille annettiin maata = syntyi paljon pieniä maatiloja
 • metalliteollisuus vahvistuu (koska Suomi maksoi NL:lle sotakorvauksia metallituotteilla) > hyvät kauppasuhteet NL kanssa taas ! --> päävientimaa --> auttoi Suomen taloudellista kasvua

talous kasvaa

Approx. 1945 - Approx. 1980

Suomesta yksi maailman vauraimmista valtioista

Kylmäsota

1945 - 1991

Rakennemuutos

Approx. 1950 - Approx. 1960
 • teollisuuden kokonaistuotannon määrä kuusinkertaistui 1950luvun alusta 1980luvun alkuun > tuottavuus kasvoi: teknologia !! > maatalous: koneet korvas ihmistyön --> pienet tilat kannattamattomia ELINKEINO- JA YHTEISKUNTARAKENTEEN MUUTOS
 • kaupungistuminen
 • palveluyhteiskunta
 • maatalousyhteiskunnasta melkeen suoraan palveluyhteiskunnaksi - RAJU

EFTA 1961

1961

Efta ja EEC varmisti Suomen paikan länsimaisessa ulkomaankaupassa

EEC 1973

1973

Lama syntyi täällä

Approx. 1980 - Approx. 1989
 • rahamarkkinoiden vapautumisen aiheuttama velan otto
 • yleinen käsitys jatkuvasta talouskasvusta
 • kansalaiset vähentää kulutusta
 • julkisen sektorin säästötoimet > pahentaa
 • kokonaistuotanto kääntyy jyrkkään laskuun > konkurssiaalto > työttömyys > pankit jotka möi velkoja kulutusta varten ongelmiin, velkoja ei pystytty maksaa takaisin > valtio alkaa tukea pankkeja, valtion velka kasvaa

LAMA

Approx. 1990 - Approx. 1994

monta hätää samaa aikaa
1) Länsimaiden taantuma > vienti kärsi
2) NL hajoaa > vienti loppui
3) hallituksen talouspoliittiset ratkaisut pahentaa
4) pankkikriisi

Suomi EU:hun

1995
 • helpotti kauppasuhteiden solmimista länteen
 • lamakausi vauhditti Suomen hakeutumista EU:hun

Suomi EMU:un

1999

EMU = Euroopan talous- ja rahaliitto €

IT / teknologiakupla puhkeaa

2000
 • internetin nopea yleistyminen > tietotekniikkayritysten yliarvostus > pörssikurssit romahti

Suomen ulkomaankauppa tänään

Approx. 2000 - Present
 • metsä, metalli, elektronikka > 80% ulkomaan viennistä

globaali finanssikriisi

2008

Lethman Brothers konkurssi > usa panik på finansmarknaderna
- EU ja euro on pienentäny vaikutuksia Suomessa > suuren talousalueen muutokset hitaampia ja tasasempia
- työttömyys kasvoi suomessa
- vientiteollisuus kärsi, syy: maailmankauppa väheni

RATKAISUJA: eu tasolla
- julkisen sektorin toimet
- korkojen laskeminen

tavoite: kokonaiskysyntä nousuun
--> elvytyksen takia Suomelle velkaa (eli kansalaisille verojen nosto, eläkeiän nosto, leikkaukset)