Wout_S_16

Events

Val romeinse rijk

395 - 476

Dit werd voorafgegaan door een hele reeks plunderingen, waaronder de bekendste de Plundering van Rome (410) door de Visigoten.

Clovis koning der franken

481

de eerste koning der Franken die alle Frankische stammen verenigde onder één heerser.

Slag bij poitiers

732

Tijdens de slag bij Poitiers in oktober 732 of 733 versloeg de Frankische hofmeier Karel Martel een islamitisch leger onder emir Abdul Rahman

Karel de grote koning der franken

768

Karel de grote wordt koning der franken gekroond. Onder zijn leiding breidt het Frankische rijk flink uit.

Paus leo III

795

Leo III wordt de hoogste leider van het christendom in west-Europa. Hij. Raagt Karel de grote om hulp.

Keizer Karel de grote

800

Karel de grote word als dank voor zijn hulp aan paus Leo III tot keizer gekroond.

Het Frankische rijk word opgesplitst

814

Karel de grote overlijdt (814) en na zijn dood valt het fankische rijk uiteindelijk uit elkaar.

Verwoesting van dorestad

863

De handelsstad dorestad wordt weer door noormannen aangevallen, geplunderd en geheel verwoest. De noormannen koloniseren IJsland.

Ondertekening vredesverdrag noormannen en franken

911

Rollo en koning Karel de eenvoudige sluiten vrede,waarbij de noorman Rollo normainië in leen krijgt

Kolonisatie groenland

985

De noormannen koloniseren Groenland onder leiding van Erik de Rode

Hoge middeleeuwen

1000 - 1250

Het midden/eind van de middeleeuwen.

Ontdekking noord-amerika

1000

De noorman Leif Erikson maakt een ondtekkingsreis en bereikt als eerste Noord-Amerika

Slag bij hastings

1066

De noordse koning word in Engeland vermoord door de Normandische hertog Willem II

Pest in Europa

1347 - 1352

De pest is was een ziekte die bij vlagen voorbij kwam veel mensen stierven hierdoor

Val Byzantijnse rijk

1453

Het Byzantijnse rijk valt