Språkutvikling

Events

Grunnloven blir til, eget parlament og eget storting. Norge gikk også inn i union med Sverige 1830/40 Viktige personer i denne tidsperioden var Christian Frederik, og dansk var fortsatt skriftspråket

1814

Stortinget vedtok kirkekomiteens henstilling til regjeringen. Landsmålet jamstilt. Viktige personer var Ivar Aasen.

1850

Henrik Wergeland la frem et program for forskning (1833), med forslag om norske skrivemåter. Asbjørnsen og Moes, Henrik Wergeland og Knud Knudsen (jobbet med fornorskning av språket).

1862

Det nasjonale gjennombrudd i 1840-årene førte til en språklig fornyelse på flere måter. Asbjørnsen og Moes gjenfortelling av folkeeventyrene gav grunnlaget forden nye norske prosa, som gjennomførte no

1884

De ble vedtatt at skolestyrene i de ulike avgjør om elevene skal ha undervisning og bøker på landsmål eller riksmål. Samme år kom det en ny lesebok av Nordahl Rolfsen for folkeskolen med et mer nasjon

1892

Olaus Fjørtoft var en sentral person i et miljø av radikale studenter tidlig på 1870-tallet. Han ønsket et felles skrivftspråk baser på sin egen dialekt. Han mente også at talemålet til arbeidsfolk i

1900 - 1905