språkhistorie

Events

Grunnloven

1814

Språkdebatt

1830 - Approx. 1840

i 1830-årene.

Debatt i universitetsmiljøet i Kristiania.

  • Henrik Wergeland var tilhenger av å fornorske det danske skriftspråket ved å bruke flere norske utrrykksmåter. Han praktiserte sitt syn i folkeopplysningsskrifter.

  • J. S. Welhaven ville beholde det danske skriftspråket.

  • P. A. Munch var mot å blande dansk og norsk. Et norsk språk skulle bygge på en av de "reneste" norske dialektene, sammenlignet med norrønt.

Fornorsking

1833 - Approx. 1900

Fornorsking, betegnelse på den assimilasjonspolitikken som norske myndigheter drev mot samene og senere også kvenene fra ca. midt på 1800-tallet og i over hundre år.

kommunestyre

1837

Folkeeventyr

1841

Første folkeeventyr bok. (Asbjørnsen og Moe)

Ivar Aasen samler inn dialekter

1842 - 1847

Om Lydene, Lydtegnene og Retskrivningen i det norske Sprog

1845

skrevet av Knud Knudsen. den første artikkelen om "dannet dagligdale"

Prøver af Landsmaalet i Norge

1853

folkeskoleloven

1892

I folkeskolen ble jamstillingen fastslått ved folkeskoleloven av 1892, som overlot til skolestyret å bestemme om landsmål eller bokmål skulle brukes som opplærings- og lærebokmål i kommunen.