Språkhistorie

Events

Knud Knudsen

1812 - 1895

Var for riksmålet.

Grunnloven

1814

Norge får egen grunnlov, går ut av union med Danmark, og går inn i en ny union med Sverige

Ivar Aasen

1819 - 1906

Ivar Aasen, kjent for å samle inn dialekter, og var grunnlaget for det vi kjenner i dag som nynorsk.

Asbjørnsen og Moe, eventyrinnsamling

1830

Asbjørnsen og Moe drar rundt i Norge for å samle inn historier, for å finne det som er typisk norsk.

Stemmerett for alle menn

1898

Alle menn får stemmerett.

Kvinnene får stemmerett

Approx. 1913

Kvinnene får stemmerett, dette kom fra stor påvirkning av Arbeiderpartiet.