franse revolutie

Events

tijdlijn franse revolutie

1789 - 1815

Grote geldnood

1789

door de oorlogen en het dure hofleven had de koning geldnood om die problemen op te lossen riep lodewijk de 16de de vertegenwoordigers van de 3 standen bij elkaar. om toestemming te vragen voor een belastings verhoging

Bestorming van de Bastille

14 July 1789

Parijzenaars bestormde op 14 jullie de Bastille. De franse revolutie was begonnen.

De Nationale Vergadering

1 august 1789

Kwam de verklaring van de rechten van de mens en burger. De eerste en tweede stand verloren hierbij hun privileges. iedere fransman had nu gelijke rechten en plichten.

Een nieuwe grondwet

1791

In 1791 maakte een nieuwe grondwet een einde aan het absolute bestuur. de Koning moest voortaan de wetten uitvoeren die de Nationale Vergadering vaststelde.

De Koning en Koningin werden onthoofd

1793

In 1793 werden de Koning en Koningin en kwamen de Jakobijnen aan de macht, onder leiding van Robespierre.

Onthoofding Robbespierre

1794

in 1794 werd Robbespierre gearresteerd en de volgende dag onthoofd.

Het Directoire

1795

In 1795 kwam er een nieuw bestuur, het Directoire, met 5 directeuren. maar ook dat slaagde er niet in deze problemen op te lossen.

Oorlog

1799

In 1799 raakte Frankrijk opnieuw in oorlog, met Groot-Brittannie, Oostenrijk en Rusland. Het vaderland was in gevaar. De roep om een sterke leider werd steeds luider.

Ten aanval

1800

in mei 1800 ging Napoleon op oorlog over de Alpen.

Napoleon wordt gekoond als keizer

1804

in mei 1804 kroonde Napoleon eerst zijn vrouw Josephine tot keizerin en daarna zichzelf tot keizer.

Het begin van het einde

1812

De mislukking van de Russische veldtocht in 1812 was het begin van het einde.

Definitief verslagen

1815

in 1815 werd Napoleon definitief verslagen bij Waterloo en werd hij verbannen naar het eiland Sint-Helena.