franse revolutie

Events

De patriotten mislukken in het proberen de stadhouder en vluchten naar Frankrijk

1787

franse revolutie

1789 - 1815

De Staten-Generaal

May, 1789

eed in de kaatsbaan

20 june 1789

De bestorming van de Bastille

July 14, 1789

Verklaring van de rechten van de mens en burger

august 1789

nieuwe grondwet en einde absolute bestuur

1791

koning en koningin beschuldigd van veraad

1792

koning en koningin onthoofd en koms jakobijnen

1793

robespierre onthoofd

July 27, 1794

Fransen trekken de Republiek in, begin Bataafse Revolutie

1795

het Directoire aangesteld.

1795

Frankrijk in oorlog met Groot-Brittannië, Oostenrijk en Rusland

1799

napoleon eerste consul

1799

napoleon trekt ten aanval over de alpen

may, 1800

Napoleon kroont zichzelf tot keizer

1804

Lodewijk napoleon aangesteld als koning van Nederland

1806

Napoleon wil dat Lodewijk afstand neemt van de troon

1810

napoleon trekt ten aanval op naar rusland

1812

Fransen verdwijnen uit nederland en Willem I aangesteld tot koning van het koninkrijk der Nederlanden

1813

Napoleon wordt definities verslagen bij Waterloo

1815