Tijdvak 3

Events

Clovis wordt koning. 481 AD

481 AD

Clovis krijgt hulp van god tijdens strijd. AD 496

496 AD

Clovis bekeert tot christendom. 497 AD

497 AD

clovis sterft. 511 AD

511 AD

Benedictus stelt kloosterregels op. 530 AD

530 AD

Christendom weer terug in Britannië. ong 600 AD

600 AD

Mohammed begint de Islam. 622 AD

622 AD

Mohammed wegedreven uit Mekka. 622 AD

622 AD

Mohammed overlijdt. 632 AD

632 AD

Wilibord leidt de bekering van Friezen. 690 AD

690 AD

Moslim leger dringt Europa binnen

711 AD

Terug slag Moslims vanwege franken. 732 AD

732 AD

Arabische rijk valt uiteen. 750 AD

750 AD

Karel de grote wordt keizer benoemd. 800 AD

800 AD

Nederland deel van Duitsland. 880AD

880 AD

De stichting van het Heiligse Romeinse Rijk. 962 AD

962

Einde Germaanse aanvallen. Rond 1000 AD

1000

Constantinopel overgenomen door moslims. 1453 AD

1453

Reconquista 1492 AD

1492