Jari de Haan / Geschiedenis Tijdvakkendossier .

Events

Verbreding christelijk geloof naar Ierland. 450 AD

450 AD

Clovis op 15-jarige leeftijd koning. 481 AD

481

Clovis riep god aan voor strijd. 496 AD

496 AD

Germaanse koningen aan de macht in West-Europa. 500 AD

500

Clovis stierf. 511 AD

511 AD

Benedictus stelt kloosterregels op. 530 AD

530

Christendom komt terug in Brittannië. Rond 600 AD

600

Mohammed krijgt opdracht om profeet te worden. 610 AD

610

Mohammed verdreven uit Mekka. 622 AD

622

Mohammed sticht de islam. 622 AD

622

Mohammed stierf. 632 AD

632

Expansie Arabieren valt stil. 650 AD

650

Willibrord heeft leiding over de bekering van de Friezen. 690 AD

690

Moslimleger steekt over naar Europa. 711 AD

711

Franken slaan terug tegen moslimleger. 732 AD

732

Arabische rijk valt uiteen. 750 AD

750

Karel de Grote wordt tot keizer gekroond. 800 AD

800

Nederland wordt deel van het Duitse rijk. 880 AD

880

De stichting van het Heilige Romeinse Rijk. 962 AD

962

Einde Germaanse aanvallen. Rond 1000 AD

1000

Turkse moslims nemen Constantinopel over. 1453 AD

1453

Reconqulate christenen. 1492 AD

1492