De tijd van monniken en ridders

Events

Verbreiding christelijk geloof naar Ierland. 450 AD

Approx. 450

Clovis op 15-jarige leeftijd koning. 481 AD

Approx. 481

Clovis roep God aan voor strijd. 496 AD

Approx. 496

Germaanse koningen aan de macht in West-Europa. 500 AD

Approx. 500

Clovis sterft. 511 AD

Approx. 511

Benedictus stelt kloosterregels op. 530 AD

Approx. 530

Christendom komt terug in Brittannië. Rond 600 AD

600

Mohammed krijgt opdracht om profeet te worden. 610 AD

Approx. 610

Mohammed verdreven uit Mekka. 622 AD

622

Mohammed sticht de islam. 622 AD

622

Mohammed sterft. 632 AD

Approx. 632

Expansie Arabieren valt stil. 650 AD

Approx. 650

Wilibrord heeft leiding van de bekering van de Friezen. 690 AD

Approx. 690

Moslimleger steekt over naar Europa. 711 AD

Approx. 711

Franken slaan terug tegen moslimleger. 732 AD

732

Arabische rijk valt uiteem. 750 AD

750

Karel de Grote wordt tot keizer gekroond. 800 AD

800

Nederland wordt deel van het Duitse rijk. 880 AD

880

De stichting van het Heiligse Romeinse Rijk. 962 AD

962

Einde Germaanse aanvallen. Rond 1000 AD

1000

Turkse moslims nemen Constantinopel over. 1453 AD

1453

Reconquista christenen. 1492 AD

1492