Romeinen

Events

Ontstaan Rome

750 bc

Rome wordt een Republiek

509 bc

Italie onder Romeins gezag

275 bc

Julius Caesar aan de macht tot zijn dood in 44 v. Chr

49 bc - 44 bc

Pax Romana

27 BC - 180 AD

Augustus aan de macht (eerste keizer)

27 bc - 14 ac

Jezus van Nazareth geboren

4 AD

Jezus van Nazareth ter dood veroordeeld

30 AD

Grote volksverhuizing

300 - 500

Constantijn de Grote aan de macht

312

Constantijn de Grote liet het christendom als godsdienst toe

313

Goten vallen Romeinse Rijk binnen

410

Laatste keizer Romeinse Rijk

476