Norsk vgs 2-3

TIDSPERIODER

Middelalderen

500 - 1500

gggg

Renessansen

1500 - 1600

Barokken

1600 - 1750

Opplysningstiden

1700 - 1800

Rommantikken

1700 - 1830

Nasjonalromantikken

1800 - 1870

Poetisk Realismen

1850 - 1870

Realsimen

1875 - 1890

Naturalisme

1880 - 1890

Etisk Realismen & Modernismen

1905 - 1940

Modernismen & Tradisjonalismen

1940 - 1980

Postmodernisme

1980 - 2017

LITTERATUR

Norrøn Litteratur

500 - 1500

Den eldre Edda
"Håvamål" (læredikt, utdrag)
"Trymskvida" (gudedikt)
viktig forfatter og historiker for perioden er Snorre Sturlason

Den yngre Edda
"Saga om Gisle Sursson" (saga, utdrag)

Folkedikting :
Asbjørnsen og Moe --> "Kvitebjørn kong Valemon" (folkeeventyr) , "Maistar-Jo" (sagn) , "Draumkvedet" (ballade, utdrag)

Saga Litteratur

500 - 1500

Tradisjonell litteratur

1850 - 2015

Modernistisk litteratur

1890 - 2015

SAMFUNNSFORHOLD I NORGE

Vikingtiden

800 - 1066

Harald Hårfagre "nordmennenes konge"

900

Katolsk kristendom blir sentral i Norge

1000 - 1300

Norge - Stabil og sterk kongedømme

1200

Svartedauden rammer Norge

1300 - 1500

Dansk skriftspråk & kultur i Norge

1500

Reformasjonen og renessansen styrker dansk skriftspråk og kultur i Norge

Økonomisk fremgang

1500

utdanning i København

1500

Norge har ikke eget universitet, og akademikere blir utdannet i København.

Norge i Union med Danmark

1500

Flere Nordiske kriger

1600

Forfølgelser og heksebrenning

1600

Streng Krstendom

1600

Eneveldet Danmark-Norge

1660

Fra 1660

Første norske forlag

1800 - 1850

Løsrivelse fra Danmark

1800

Tanken om Norsk språk oppstår

1800 - 1850

Første universitet grunnlegges

1811

Egen grunnlov & Norges framtid oppstår

1814

Norges flag etableres

1821

Norges Selvstendighet

1905

1. Verdenskrig

1914 - 1918

Russiske revolusjon

1917

2. verdenskrig

1940 - 1945