Historia

Events

Stenålder

3000 B.C. - 1 A.D.

Vikingatiden (Asatro)

800 A.D. - 1060 A.D.

Medeltiden

1050 - 1500

Stormaktstiden

1600 - 1720

Industrial Revolution

1750 - 1850

Segertiden

Approx. 1872 - Approx. 1909