Rendiség

Events

Rendiség(angol)

Approx. 1200 AC

új felfogás, rendiség: azonos jogállású, azonos érdekekkel és érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok -->papság, nemesség és polgárság

Magna Charta Libertatum

1215 AC

Földnélküli János - beleszólás a főnemesség(!) & lordok számára - ellenállás joga --> a király nem vethetett ki adót a királyi tanács beleegyezése nélkül és nemeseket bírói ítélet nélkül nem foghatott el

3. Henrik önkényesen adót vet ki

1264 AC

főnemesség fellázadt, a parlamentet összehívták
-- a lázadó főnemeseket a király fegyveres erővel verte le .. (kir. hat. korl. -- tovább erősödött..)
-> innentől: az uralkodó minden fontos kérdésben kikérte a rendek véleményét
kialakult a RENDI MONARCHIA (az uralkodó a parlamenttel együtt kormányoz)

Francia rendiség kialakulása

Approx. 1300 AC
  1. Fülöp - Flandriát is meg akarta hódítani, de nem sikerült - megadóztatta a francia egyházat -- ezért szembekerült a pápasággal - szorult helyzetekben összehívta a rendi gyűlést --- rendi kormányzás miatt a királyi hatalom megerősödött Francia o. 14. századra Eu-i nagyhatalom lett

Válság

1300 AC

pestis(1347), éhínségek, agresszió - fanatizmus

Fellendülés

Approx. 1400 AC

új mezőgazdasági eljár., fejlődés központja: Flandria, Hanza és levantgei kereskedelem között összeköttetés( Atlanti-t.), bankolás, könyvnyomtatás, puskapor