Franse Revolutie

Events

Patriotten probeerden de stadhouder te verdrijven

1787

koning vraagt staten generaal voor meer belasting van de 3 standen

1789

koning had nog absolute macht
koning had geldnood en riep bij hem staten-generaal om de 3 standen meer
belasting te mogen vragen.

Franse Revolutie

1789 - 1815

1e en 2e stand verliezen hun privileges

June 1789

Eed in de kaatsbaan wil grondwet

20 June 1789

eed in de kaatsbaan wil grondwet, waarin in zou staan dat het volk inspraak had op het bestuur

bestorming bastille

14 july 1789

koning wil de eed in de kaatsbaan stoppen, maar het volk komt in opstand en bestormd de bastille.

1e en 2e stand verliezen hun privileges

14 augustus 1789

Nieuwe grondwet, koning had geen absolute macht meer

1791

koning en koningin worden beschuldigd van verraad

1792

koning en koningin dood, de jabokijnen en robespierre kwamen aan de macht

1793

robespierre wordt opgepakt en vermoord

1794

begin bataafse Revolutie

1795

er kwam een nieuw bestuur, het directoire

1795

frankrijk opnieuw in oorlog, de roep om een sterke leider werd steeds luider

1799

Napoleon greep de macht en maakte een nieuwe grondwet

1 june 1799

Napoleon riep zichzelf uit tot keizer

1804

1806-1810 Lodewijk Napoleon, koning van nederland

1806

Frankrijk verdween uit nederland, koning willem 1 kwam aan de macht, nederland was geen republiek meer

1813

Slag bij waterloo, Napoleon werd verbannen naar sint-helena

1815