Franse revolutie

Events

de Patriotten probeerden de stadhouders te verdrijven

1787

Franse revolutie

1789 - 1815

14 juli 1789 bestormde het volk van Parijs de Bastille

drie standen bij elkaar, koning wilde voor meer belasting stemmen, per stand mochten ze stemmen.

mai 1789

ze beloofden elkaar niet uiteen te gaan, voordat Frankrijk een grondwet had.

20 june 1789

bestorming bastille

14 juli 1789

eed in de kaatsbaan

17 juli 1789

de koning en de koningin schuldig van verraad.

1792

de jakobijnen onder leiding van de Robespierre aan de macht

1793

werden de koning en koningin onthoofd

1793

kwam er een einde aan de terreur

1794

kwam er een nieuw bestuur, de Directoire, met 5 directeuren

1795

de Patriotten wonnen dit keer wel, begin van de bataafse republiek

1795

raakte frankrijk opnieuw in oorlog met gb, rusland en oostenrijk.

1799

bonaparte greep de macht en maakte een nieuwe grondwet

1799

stormde de soldaten van Napoleon de zaal van de volksvertegenwoordfigers binnen

november 1799

napoleon riep zichzelf uit tot keizer

1804

lodewijk nam afstand van de troon

1810

de mislukking van de russische veldtocht

1812

de Fransen verdwenen uit Nederland

1813

napoleon werd bij waterloo defenitief verslagen

1815