Franse revolutie

Events

Franse revolutie

1785 - 1815

patriotten probeerden de stadhouder te verdrijven

1787

de statengeneraal wordt bijeen geroepen

june 1789

1e en 2e stand verliezen hun privileges

June 1789

eed in de kaatsbaan

20 june 1789

bestorming bastille

14 july 1789

verklaring van de rechten van de mens en de burger

august 1789

grondwet maakt einde aan absolute bestuur

1791

koning en koning beschuldigd van veraad

1792

de jakobijnen komen aan de macht onderleiding van robespierre

1793

robespierre wordt onthoofd

1794

er kwam een nieuw bestuur de directoire

1795

het begin van de Bataafse revolutie

1795

frankrijk raakte in oorlog met groot-Brittannië opnieuw

1799

napoleon greep de macht en maakte een nieuwe grondwet

1799

napoleon maakt zich zelf keizer

1804

lodewijk napoleon koning in nederland

1806

koning lodewijk napoleon treed af

1810

napoleon met de mislukkende veldtocht bij Rusland

1812

de Fransen verdwenen in Nederland

1813

napoleon werd verlagen in waterloo en verbannen naar een eiland

1815