Minoria d'Edat d'Isabel II - Isabel II

Events

Moderats 1833-1835

1833 - 1835

Regència de Maria Cristina 1833-1840

1833 - 1840

Primera Guerra Carlina 1833-1839

1833 - 1839

Minorida d'Edat d'Isabel II 1833- 1843

1833 - 1843

Estatut Reial 1834

1834

Protestes Socials 1835 (crema de convents)

1835

Progressistes 1835- 1840

1835 - 1840

Revoltes Progressistes 1836

1836

Moderats 1837-1839

1837 - 1839

Constitució progressista. Desmantellament de l'Antic Règim. Desamortització Mendizàbal. 1837

1837

Conveni de Bergara 1839

1839

Regència d'Espartero 1840-1843

1840 - 1843

Llei d'Ajuntaments 1840

1840

Progressistes 1840-1844

1840 - 1844

Aranzel Lliurecanvista 1842

1842

Isabel II 1843-1868

1843 - 1868

Creació Guàrdia Civil 1844

1844

Moderats 1844-1854

1844 - 1854

Constitució moderada. Llei d'administració local

1845

Guerra dels Matiners 1846-1849

1846 - 1849

Codi penal 1848

1848

Creació del Partido Demòcrata 1849

1849

Codi Civil 1850

1850

Concordat amb la Santa Seu 1851

1851

Progressistes 1854-1856

1854 - 1856

Revolució progressista. Creació de la Union Liberal. 1854

1854

Desamortització Madoz. Llei de Ferrocarrils. Primera vaga general obrera. 1855

1855

Unionistes 1856-1864

1856 - 1864

Llei d'instrucció pública (Llei Moyano) 1857

1857

Expedició a Indoxina 1858-1863

1858 - 1863

Campanyes militars al Marroc 1859-1860

1859 - 1860

Intervenció a Mèxic 1862

1862

Moderats 1864- 1868

1864 - 1868

Crisi Econòmica. Aixecament de San Gil. Pacte d'Oostende. 1866

1866

Guerra dels 10 anys de Cuba 1868-1878

1868 - 1878

Revolució de setembre: La Gloriosa. Caiguda d'Isabel II 1868

1868

Govern provisional 1868-1870

1868 - 1870

Caiguda d'Isabel II. Revolució progressista. 1868

1868

La pesseta, moneda nacional 1868

1868

Govern dels generals Serrano i Prim 1868-1870

1868 - 1870

Insurreccions republicanes 1869

1869

Reforma aranzelària 1869

1869

Constitució democràtica 1869

1869

Eleccions sufragi universal masculí

1869

Assassinat Prim 1870

1870

Començament del regnat d'Amadeu I 1871

1871

Monarquia Amadeu I1871-1873

1871 - 1873

Lleis de Mines 1871

1871

Insurreccions federalistes 1872

1872

Tercera Guerra Carlina 1872-1876

1872 - 1876

Moviment Cantonalista 1873-1874

1873 - 1874

Cantó de Cartagena

República unitària (2)

1873

República federal 1873 (1)

1873

Projecte de Constitució federal 1873

1873

Proclamació de la I República 1873

1873

Primera República 1873-1874

1873 - 1874

Abdicació d'Amadeu I 1873

1873

Cop d'Estat de Pavía. Dissolució de la República Federal. 1874

1874

Pronunciament de Martínez Campos 1874

1874

Govern del General Serrano 1874

1874