PROVA

Events

Alta Edat Mitjana

476 - 1100

Edat mitjana

476 - 1453

Caiguda de l'Imperi romà

476

La caiguda de l'Imperi romà és el procés de decadència que va portar a la fragmentació de l'Imperi romà d'Occident l'any 476.

Arribada dels Musulmans a la península Ibèrica

711

Entre els anys 711 i 716, els musulmans s'apoderaren de la península Ibèrica, a excepció de les zones muntanyoses càntabres i pirenaiques. Aquesta conquesta, encara que va tenir alguns moments puntuals de violència, fou una entrada pacífica i sense gaire resistències.

Creació del Califat Omeia de Còrdoba

929

La dinastia omeia que controla tot l'imperi musulmà ha sigut expulsada de la seua terra i es refugia en Al-Àndalus, constituint un nou regne independent que asoleix el seu punt àlgid durant el segle X. El califat es dissol l'any 1031, quan una guerra civil el disolveix en petits regnes anomenats "taifes"

Baixa Edat Mitjana

1100 - 1453